بازدید شهردار پایتخت گردشگری مازندران از یک پروژه

به گزارش روابط عمومی شهرداری بابلسر مهندس رضا رحیمی ظهر امروز با حضور در خیابان شهید رجایی این شهر روند مرمت و بازسازی آن را مورد بازدید قرار داد
این گزارش حاکی است طی بازدید فوق نخست مهندس قناعت معاون فنی و عمرانی شهرداری بابلسر پیرامون چگونگی اجرای پروژه بازسازی و مرمت خیابان شهید رجایی گزارشی ارائه کرد و آنگاه شهردار پایتخت گردشگری مازندران ضمن سخنانی با تاکید بر ضرورت اتمام هر چه سریعتر فاز نخست این پروژه تاکید کرد: با توجه به نزدیک بودن تعطیلات نوروزی و حضور گردشگران در این شهر نیاز است که فاز نخست این پروژه به سرعت آغاز شود تا این خیابان شرایط آمد و شد اتومبیل ها و عابران پیاده را پیدا کند اما پس از تعیلات نوروزی فاز دوم که نوسازی اساسی خیابان شهید رجایی همراه با مبلمان شهری این خیابان است را آغاز خواهیم کرد شایان گفتن است طی بازدید شهردار بابلسر از خیابان شهید رجایی جمعی از کسبه این خیابان به طرح دغدغه های خود پرداختند که مهندس رحیمی اطمینان خاطر داد فاز اول پروژه به سرعت پایان خواهد یافت تا شرایط برای کسب و کار بهتر آنها فراهم گردد.