مراسم ترحیم مرحوم مغفور علی طلایی پیش کسوت و بازنشسته تازه درگذشته شهرداری بابلسر در مسجد جامع با حضور شهردار و معاونین ,همکاران شاغل و

بازنشسته و شهروندان فهیم برگزار گردید

یادآور می شود زنده یاد طلایی سالها مسوولیت واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری را برعهده داشتند .روابط عمومی شهرداری بابلسر ضمن همدردی با خانواده

این فقید از خداوند متعال شادی روح آنمرحوم را مسئلت دارد.