نشست تخصصی آموزشی شهردران جدید شهرهای مختلف استان مازندران به میزبانی شهرداری و شورای اسلامی شهر بابلسر در مجتمع  بانک رفاه برگزار شد .در این

نشست یکروزه مدیرکل امورشهری و شوراها ،ریاست و اعضای  شورای اسلامی شهر بابلسر ,امام محترم بابلسر ، بیست و چهار تن از شهرداران از

اقصی نقاط استان حضور داشتند .

در این نشست ابتدا مهندس محمدی تاکامی مدیرکل امور شهری و شوراها در رابطه با سیاست ها و خط مشی های این اداره کل در خصوص مدیریت شهری سخنرانی

نمودند .در ادامه آقای مهدوی از کارشناسان دفتر امورشهری در خصوص اموراداری و ساختار سازمانی شهرداریها مطالبی را ارائه نمودند.از سخنرانان دیگر این نشست

مهندس فرزانه معاون  شهردای ساری بودند که مباحث شهرسازی را برای حاضران تبیین کردند.

سپس مهندس شفیعی شهردار بابلسر به ایراد سخنرانی  در خصوص  مدیریت شهری و اداره مطلوب شهرها پرداختند .شهردار اسبق شهرهای سرخرود و امیرکلا

که به عنوان شهردار باتجربه در این نشست به منظور انتقال تجربیات به شهرداران جدید دعوت شده بودند با اشاره به سختی کار در شهرداری و شمول گسترده خدمات

به شهروندان ،اشرافیت و تسلط به قوانین و مدیریت اختیارات به همراه  دقت و حساسیت در مباحث مالی و حقوقی را از عوامل موفقیت همکاران بیان نمودند  جلسه با

ارائه مطالب توسط آقایان اسماعیلی و  مجیدی ازکارشناسان دفتر امور شهری در خصوص امر مالی و درآمد و مباحث عمرانی ادامه یافت .این نشست با سخنرانی آقای

توکلی شهردار رویان و پرسش و پاسخ به کار خود پایان داد