ملاقات حضوری که هر سه شنبه در دفتر شهردار با حضور اقشار مختلف شهروندان برگزار می شود در این هفته نیز برگزارشدو جمع کثیری از همشهریان با ایشان دیدار 

کردند و مشکلات و دغدغه های خود را  مطرح نمودند.